شرایط و چگونگی شرکت در آزمون آئین نامه رانندگی پایه B در سوئد

شرایط و چگونگی شرکت در آزمون آئین نامه رانندگی پایه B در سوئد را با دقت مطالعه کنید:

آزمون آئین نامه رانندگی در سوئد،‌سنجش دانش و آموخته های شما درباره قوانین رانندگی حاکم در جاده های سوئد و اروپایی و بطور کلی فرهنگ و چگونگی رانندگی در جاده ها و خیابانها است بنابراین اگر فقط برای کسب حداقل نمره قبولی، مطالب آن را حفظ کنید با مشکلات متعددی در حین رانندگی و حتی پس از دریافت گواهینامه روبرو خواهید شد.

شرط انجام و اجازه شرکت در آزمون آئین نامه در سوئد، سپری کردن ۲ دوره الزامی آموزشی به نام های ریسک ۱ و ریسک ۲ است.

رزرو وقت  و زبان آزمون:

امکان رزو وقت آزمون از دو طریق اینترنتی با مراجعه به سایت اداره راه و یا مراجعه به یکی از دفاتر اداره راه برای شما به ۱۴ زبان مختلف  مهیاست.  همیشه امکان تعویض زبان مورد نظر به سوئدی در ضمن انجام آزمون امکان پذیر است ولی زبان مورد نظر خود را می بایست هنگام رزو اننخاب کرده باشید و در غیر اینصورت فقط انجام آزمون به زبان سوئدی برای شما امکان پذیر است.

پس از قبولی در أزمون آئین نامه می بایست در ضمن مدت ۴ ماه آزمون رانندگی در جاده و خیابانها را نیز با نتیجه قبولی انجام دهید تا موفق به دریافت گواهینامه سوئد شوید.

آزمون آیین نامه برای پایه B  و خودروهای شخصی دنده ای انجام میشود، حتی اگر تصمیم به انجام آزمون رانندگی شما فقط مربوط به خودرهای شخصی اتوماتیک باشد. این بدین منظور است که اگر بعد از دریافت گواهینامه B  اتوماتیک تصمیم به شرکت در آزمون خوردوهای شخصی دنده ای بگیرید، نیازی به انجام مجدد آزمون آئين نامه رانندگی نداشته باشید.

توصیه میشود که وفت آزمون آئین نامه رانندگی را با کم زمانی آزمون رانندگی در آخر مراحل آموزش خود رزو کنید. یعنی برای هر دو امتحان آماده باشید . این به دلیل صف های طولانی انتظار برای انجام آزمون رانندگی است.

اولویت در صف رزرو وقت برای انجام آزمون:

هر متقاضی گواهینامه هنگام رزرو وقت آزمونها برای اولین مرتبه در اولویت رزرو وقت آزمون قرار میگیرد و اگر بیش از ۲ بار در آزمونهای آئین نامه و یا رانندگی مردود شوید برای هر آزمون زمان طولانی تری در سیستم رزرو اداره راه به شما تعلق میگیرد و می بایست بیشتر منتظر شوید. برای جلوگیری از رویداد این مشکل از آمادگی خود در آزمون اطمینان حاصل کنید زیرا شانس به شما کمکی نخواهد کرد.

هزینه آزمون :

هزینه آزمون در ایام کاری هفته بدون تعطیلی ۳۲۵ کرون و در غیر از آن در صورت وجود وقت خالی در دفاتر اداره راهنمایی نزدیک به محل زندگی شما ۴۰۰ کرون است.

مدارک شناسایی:

برای شرکت در روز آزمون می بایست با همراه داشتن مدارک معتبر شناسایی مانند کارت ملی سوئدی و یا پاسورت معتبر احراز هویت خود نمایید.

زمان آزمون:

زمان آزمون ۵۰ دقیقه بصورت نرمال برای همگان است ولی اگر خصوصیت ویژه ای دارید که انجام آزمون را در این فرصت دشوار میکند،‌ با ارسال فرمهای خاص که از سایت اینترنتی اداره راه یا دفاتر و مراکز آن قابل دسترس است،‌ امکان زیاد کردن این زمان را به ۷۵ دقیقه دارید. این مورد می بایست با گواهی های مخصوص برای اداره راه اثبات گردد. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این موارد با ما تماس بگیرید.

زمان حضور برای عکاسی:

اگر برای اولین مرتبه آزمون را انجام میدهید، بسیار مهم است که حداقل ۳۰ دقیقه قبل زمان شروع آزمون در دفتری که انجام آزمون را در آن رزرو کرده اید، برای عکاسی حضور داشته باشید. این عکس گواهینامه شماست و هزینه آن بصورت جداگانه دریافت می گردد.

تعداد پرسشها در آزمون:

آزمون شامل ۷۰ پرسش است که ۶۵ پرسش آن دارای امتیاز است و ۵ پرسش تحقیقی بدون امتیاز است و نتیجه آزمون بر اساس ۶۵ پرسش محاسبه و ارزیابی میشود.

شرط قبولی در آزمون:

برای دریافت نتیجه قبولی به حداقل ۸۰٪ آگاهی درباره مطالب آئین نامه نیاز دارید و در مقایس امتیاز به حداقل ۵۲ امتیاز یعنی ۵۲ پاسخ درست از ۶۵ پرسش نیاز دارید.

نتبجه آزمون:

بعد از پایان آزمون،‌ نتیجه خود را  بلافاصله روی صغحه نمایشگر کامپیوتری که در آن آزمون را انجام داده اید۷ مشاهده خواهید کرد و همچنین به ایمیل شما ارسال میگردد. با هر بار ورود به حساب کاربری خود در سایت اداره راه نیز قایل مشاهده خواهد بود.

آمادگی لازم برای انجام آزمون آیین نامه را دارید؟