به چه کسانی کاربران جاده گفته می شود؟

به تمام کسانی که از جاده و خیابان و یا پیاده رو استفاده می کنند،‌ کاربران جاده ای می گویند.

  • عابرین پیاده
  • دوچرخه سواران
  • موتور گازی ها
  • موتور سیکلت ها
  • خودروهای شخصی
  • اتوبوس و مینی بوس و کامیون ها و … همگی جزء کاربران جاده  محسوب می شوند.

 

ترجمه سوئدی کاربران جاده ای : Vägtrafikant

برای برقراری نظم و کاهش سانحه در جاده و خیابان ها، برای هر کدام از کاربران جاده ای قوانین خاصی وجود دارد.

برای هر دسته یا هر کدام از آنها نیز مسیر های عبور خاصی با علامت و تابلوی مشخص وجود دارد.

بعضی از کاربران جاده ای نسبت به دیگر آنها آسیب پذیر تر هستند .مانند عابرین پیاده و یا دوچرخه سواران که اگر در تصادف با وسایل نقلیه دیگر مانند خودروهای شخصی و … قرار گیرند، دچار صدمه های جدی می شوند. به همین دلیل عبور دیگر وسایل نقلیه در مسیرهای عبور و مرور کاربران آسیب پذیر و بدون محافظ ممنوع است.

 

ترجمه سوئدی کاربران جاده ای آسیب پذیر و بدون محافظ:  Oskyddadtrafikant