چگونه مطالعه کنم؟

بهترین روش برای یادگیری مطالب آئین نامه یادگیری عمیق است
همیشه به یاد داشته باشید که فراگیری آیین نامه رانندگی حتی بعد از دریافت گواهینامه مشکل گشای شما است و تمامی قوانین در مطالب کتاب به نوعی متفاوت در شرایط مختلف کاربردی هستند و اما برویم سراع اصل مطلب و روشهای یادگیری؛

۱. برنامه ریزی و دسته بندی مطالعه:
برای انجام آزمون عجله نکنید و حدود دو ماه برای شروع تا انجام آزمون در نظر بگیرید. موضاعات را دسته بندی کنید و در حجم کم مطالعه کنید.

۲. تمرکز حواس و مطالعه مستمر:
محیطی آرام و بدون استرس برای مطالعه فراهم کنید. بهترین روش برای تمرکز حواس، پیاده روی قبل از مطالعه است و به طرز اعجاب انگیزی در فراگیری عمیق شما تاثیر میگذارد،هر چند کوتاه باشد. پس از پیاده روی تمامی وسائل و امکانات برای مطالعه خود را فراهیم کنید تا ضمن مطالعه نیازی به آوردن و یا فراهم کردن چیزی دیگری نباشید. ساعت مشخصی برای مطالعه در روز در نظر بگیرید. زمان مطالعه را حدود ۳۰ دقیقه در روز ولی بصورت مستمر و پیوسته برنامه ریزی کنید و در صورتی که تمرین رانندگی میکنید، درس مربوط به آن مرحله را قبل از انجام رانندگی مطالعه کنید.

۳. تنفس و انجام آزمون 
پس از مطالعه هر مرحله زمان کوتاهی را برای استراحت در نظر بگیرید، این مورد بسیار مهم است و فرصت تجدید قوا و بازنشانی حافظه شما را دوچندان میکند. پس از هر مرحله آزمونهای آن را حتماً انجام دهید.

انجام آزمون ها ضمانت مدیریت استرس هنگام انجام آزمون اصلی است و چالش مفید برای سنجش فراگیری شما محسوب میگردد. در آخر پس از مطالعه هر فصل و اطمینان از فراگیری عمیق آن مرحله آن را بصورت تکمیل شده علامت گذاری کنید.

بهترین زمان مطالعه صبح زود و یا شبها قبل از خواب است.

همیشه به خاطر داشته باشید که فراگیری را برای رانندگی درست بعد از گواهینامه می آموزید و نه فقط برای قبول شدن در آزمون های رانندگی.
در صورت عدم یاگیری درست و عمیق همیشه هنگام رانندگی مظطرب می مانید و همیشه دچار مشکلات فراوان در وضعیت های دشوار رانندگی خواهید بود، بنابراین یک بار برای همیشه تصمیم به یادگیری عمیق مطالب بگیرید، چون تا زمانی که رانندگی میکنید،‌این مطالب برای شما کاربردی هستند.

موفق باشید.