رانندگی تدافعی

 

یکی از بهترین روشهای ایجاد تعامل و رانندگی در جاده ها روش تدافعی رانندگی است، با برنامه ریزی هنگام رانندگی و دید و تشخیص خطرات در زمان مناسب و قبل از کم شدن فاصله به وضعیت های مختلف جاده و موفق به اچرای درست و بدون خظر قوانین مربوط به این وضعیتها میشویم و امنیت در جاده را برای خود و دیگر کاربران جاده ارتقاء میدهیم و به راحتی در وضعیتهای دشوار قرار نخواهیم گرفت و با استفاده از تکنیک های محیط زیستی رانندگی باعث آلایندگی کمتر محیط زیست میشویم. به مجموعه این روشها و رفتار در جاده ها و خیابانها، رانندگی تدافعی گفته میشود.

 

چگونه به‌صورت تدافعی رانندگی کنیم؛ 

  • برای رانندگی برنامه داشته و زمان کافی برای رانندگی اختصاص دهید.
  • یکنواخت رانندگی کنید و در زمان مناسب‌ترمز کنید.
  • یک گام جلوتر باشید و برای رویداد بعدی آمادگی داشته باشید.
  • خطرات غیرضروری ایجاد نکنید.
  • اطمینان حاصل کنید که دید خوبی از مقابل و پشت سر خود دارید.
  • فاصله ایمن را رعایت کنید.
  • تمرکز داشته یاشید.
  • از خوردن و استفاده از تلقن همراه و انجام کارهای غیر ضروری هنگام رانندگی، جداً پرهیز کنید.
  • هوشیار باشید. بطور پیوسته به آئینه پشت سر نگاه کنید و به صداهای هشدار توجه کنید.