سرعت خود را چگونه تنظیم کنیم؟

سرعت خودروی خود را متناسب با شرایط جاده و مکانی که در آنجا رانندگی میکنید، تنظیم کنیم؛

قبل از فشار دادن پدال گاز به متوفف کردن خودروی خود بیاندیشید!
یکی از علل اصلی حوادث، رانندگی با سرعت زیاد است. به‌منظور جلوگیری از تصادف در جاده، باید سرعت خود را متناسب با شرایط رانندگی تطبیق دهید. برای تعیین سرعت مناسب، باید شرایط ترافیک، شرایط جاده، شرایط خودرو، شرایط حمل بار و شرایط دید خود را در نظر بگیرید.

خطر وقوع حادثه در بعضی نقاط و تحت شرایط خاص می‌تواند به‌شدت افزایش یابد و باید در این مواقع سرعت خود را کم کنیم.

در شرایط جاده ای زیر سرعت خودروی خود را حتماً کاهش دهید:

در پیچ‌های تند.

هنگام رانندگی و رسیدن به پیچ های تند جاده ای سرعت خود را کم کنید

هنگام نزدیک شدن و عبور از جاده یا خیابانی که در آنجا تصادفات و سوانح جاده ای رخ داده است.

تنظیم سرعت هنگام نزدیک شدن به سوانح رانندگی

 

 

هنگام نزدبک شدن و عبور از مکانهای، جاده و خیابان هایی که عملیات ساختمانی جاده در آنجا در حال انجام است.

هنگام رانندگی و نزدیک شدن به تعمیرات جاده ای سرعت خودوروی خود را کم کنید

در شرایطی که جاده لغزنده است.

هنگام رانندگی در جاده های لغزنده سرعت خود را کم کنید

در محل گذرگاه عابر پیاده.

هنگام نزدیک شدن به مجل عبور عابرین پیاده سرعت خودرو خود را کاهش دهید

هنگامی که دید به دلیل تاریکی کاهش می‌یابد.

هنگام رانندگی در شب سرعت خودروی خود را کاهش دهید

هنگام گذر و رانندگی در میدان ها

هنگام نزدیک شدن و رانندگی در میدان ها سرعت خود را کاهش دهید

در محدوده آهسته رو

هنگام رانندگی در مجدوده آهسته رو سرعت خودروی خود را مطابق با سرعت یک عابر کاهش دهید

در مناطق ویلایی و مسکونی.

هنگام رانندگی در مناطق ویلایی و مسکونی سرعت خودروی خود را کاهش دهید

سرعت پایه چیست؟

امکان نصب تابلوهای سرعت در همه جا امکان پذیر نیست  و برای سهوات تشحیص حداکثر سرعت مجاز در این مکانها مقررات سرعت پایه وجود دارد که بر اساس توع تردد و تراکم کاربران جاده به ۲ دسته تقسیم شده اند :

    • حداکثر سرعت مجاز در شهر و مناطق پر تردد و با تراکم جمعیت بیشتر عبور و مرور، ۵۰ کیلومتر در ساعت است.
      تابلوی شهر یا مناطق پر تراکم  تابلوی حداکثر سرعت مجاز ۵۰ کیلومتر در ساعت
    • حداکثر سرعت مجاز در خارج از شهر و مناطق کم تردد و تراکم کمتر عبور و مرور، ۷۰ کیلومتر در ساعت است.
      تابلوی پایان شهر و شروع مناطق کم تراکم  تابلوی حداکثر سرعت مجاز ۷۰ کیلومتر در ساعت