سرعت خود را چگونه تنظیم کنیم؟

همیشه می بایست سرعت خودروی خود را متناسب با شرایط جاده و مکانی که در آنجا رانندگی می کنید، تنظیم کنید.

تنظیم سرعت با شرایط جاده الزامی است

همیشه به خاطر داشته باشید که محدودیت سرعت به معنی بیشترین سرعت مجاز است که یا تابلوی آن وجود دارد و یا می بایست با شناسایی منطقه که در آن رانندگی می کنید از سرعت پایه مجاز پیروی کرده و سرعت وسیله تقلیه خود را با آن شرایط تنظیم کنید!

قبل از فشار دادن پدال گاز به متوفف کردن خودروی خود بیاندیشید!

یکی از علل اصلی حوادث، رانندگی با سرعت زیاد است. به‌منظور جلوگیری از تصادف در جاده، باید سرعت خود را متناسب با شرایط رانندگی تطبیق دهید. برای تعیین سرعت مناسب، باید شرایط ترافیک، شرایط جاده، شرایط خودرو، شرایط حمل بار و شرایط دید خود را در نظر بگیرید.

خطر وقوع حادثه در بعضی نقاط و تحت شرایط خاص می‌تواند به‌شدت افزایش یابد و باید در این مواقع سرعت خود را کم کنیم.

در شرایط جاده ای زیر سرعت خودروی خود را حتماً کاهش دهید:

  • در پیچ‌های تند و خطرناک.
  • هنگام نزدیک شدن و عبور از جاده یا خیابانی که در آنجا تصادفات و سوانح جاده ای رخ داده است.
  • هنگام نزدبک شدن و عبور از مکانهای، جاده و خیابان هایی که عملیات ساختمانی جاده در آنجا در حال انجام است.
  • در شرایطی که جاده لغزنده است.
  • هنگام نزدیک شدن به محل گذرگاه عابرین پیاده.
  • هنگامی که دید به دلیل تاریکی کاهش می‌یابد.
  • هنگام نزدیک شدن و عبور از میدان ها.
  • هنگام نزدیک شدن به محدوده آهسته رو و رانندگی در این محدوده.
  • هنگام رانندگی در مناطق ویلایی و مسکونی.
هنگام رانندگی و رسیدن به پیچ های تند جاده ای سرعت خود را کم کنید

در پیچ‌های تند و خطرناک

تنظیم سرعت هنگام نزدیک شدن به سوانح رانندگی

هنگام نزدیک شدن و عبور از جاده یا خیابانی که در آنجا تصادفات و سوانح جاده ای رخ داده است.

 

 

هنگام رانندگی و نزدیک شدن به تعمیرات جاده ای سرعت خودوروی خود را کم کنید

هنگام نزدبک شدن و عبور از مکانهای، جاده و خیابان هایی که عملیات ساختمانی جاده در آنجا در حال انجام است.

هنگام رانندگی در جاده های لغزنده سرعت خود را کم کنید

در شرایطی که جاده لغزنده است.

هنگام نزدیک شدن به مجل عبور عابرین پیاده سرعت خودرو خود را کاهش دهید

هنگام نزدیک شدن به محل گذرگاه عابرین پیاده.

هنگام رانندگی در شب سرعت خودروی خود را کاهش دهید

هنگامی که دید به دلیل تاریکی کاهش می‌یابد.

هنگام نزدیک شدن و رانندگی در میدان ها سرعت خود را کاهش دهید

هنگام نزدیک شدن و عبور از میدان ها.

هنگام رانندگی در مجدوده آهسته رو سرعت خودروی خود را مطابق با سرعت یک عابر کاهش دهید

هنگام نزدیک شدن به محدوده آهسته رو و رانندگی در این محدوده.

هنگام رانندگی در مناطق ویلایی و مسکونی سرعت خودروی خود را کاهش دهید

هنگام رانندگی در مناطق ویلایی و مسکونی.