منظور از وسائل نقلیه چیست؟

وسائل نقلیه کدامند و منظور از وسيله نقلیه چیست؟

استفاده صحیح از اطلاحات و کلمات و بکارگیری درست آنها توسط رانندگان و متقاضیان گواهینامه رانندگی، بیانگر درک درست آنها از مقررات و قوانین رانندگی است. يکی از این کلمات وسیله نقلیه است.

در کشور سوئد وسائل نقلیه به ۴۵ نوع مختلف در گروه های مختلف تقسیم میشوند که جدول کلی از آنها را در نصویر نمودار زیر مشاهده میکنید. از رایج ترین آنها میتوان خودرو های موتوری که شامل خودروها و موتورسیکلت ها و و موتورهای گازی میشوند را نام برد. هر کدام از این وسائل نقلیه بر اساس وزن و یا حجم و قدرت موتور و یا سرعت در کلاسها و دسته بندی های مختلف قرار گرفته اند که آگاهی از آنها تعریف واضحی از گستردگی وسائل نقلیه را برای شما در بر دارد.شما در واقع نیازی به فراگیری جزئیات کامل این جدول ندارید ولی برای درک بهتر تابلوهای رانندگی نیاز است که از تعریف و دسته بندی وسائل نقلیه آگاه باشید. به عنوان مثال وقتی از عبارت وسیله نقلیه در توضیحات این کتاب استفاده میشود ، منظور همان وسائل نقلیه موتوری است و یا وقتی تابلوی ممنوعیت عبور یک موتور سیکلات را به یک خیابان مشاهده میکنید.

دسته بندی و تعریف تعدادی از مهمترین وسائل نقلیه در سوئد که متقاضیان گواهینامه رانندگی B می باسیت از آنها آگاهی لازم را داسته باشند، به شرح زیر است:

خودروها

بر اساس قوانین ترافیک خودروها به سه دسته خودروهای شخصی، کامیون ها و اتوبوسها تقسیم میشوند که هنگام مطالعه قوانین می بایست به این عبارات توجه داشت. در جایی که از عبارت خودرو استفاده میشود به این معنی است که قانون ذکر شده شامل کامیونها و اتوبوسها نیز میگردد.

خودروی شخصی

حداکثر تعداد سرنشینان خودروهای شخصی ۸ سرنشین است که این خودروهای به دوسته کلاس یک مانند خودروهای سواری معمول و خودروهای کلاس دو مانند خودروهای کاروان شامل کانتر راننده، تقسیم میشوند.

اتوبوس

اتوبوس ها برای حمل بیش از ۸ سرنشین طراحی و ساخته شده اند که به دو دسته سبک و سنگین تقسیم میشوند. سبک ها با وزن کل حداکثر ۳/۵ تن و ۹ سرنشین و سنگینها با وزن کل بیش از ۳/۵ تن و بیش از ۹ سرنشین می باشند.

کامیون ها

کامیون نیز به دو دسته سبک و سنگین تقسیم شده اند که سبک ها دارای وزن کل حداکثر ۳/۵ تن و سنگین ها بالاتر از ۳/۵ تن هستند.

موتور سیکلت

موتور سیکلت ها بر اساس حجم سیلندر و قدرت متوسط متور و رابطه قدرت موتور با وزن آماده به خدمت به دو دسته سبک و سنگین تقسیم میشوند که برای مثل موتور سیکلتی که ججم موتور آن تا مرز ۱۲۵ سانتی متر مکعب یا کوبیک باشد جزو موتورسیکلت های سبک محسوب میشود و بالاتر از آن جزو موتور سیکلت سنگین.

موتور گازی

موتورهای گازی دارای حجم موتور تا سقف حداکثر ۵۰ سانتی متر مکعب میباشند که مجاز به داشتن حداکثر ۴ کیلووات قدرت موتور هستند و به دوسته کلاس یک و دو تقسیم میشوند.
موتور گازی کلاس یک برای حداکثر سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت طراحی و ساخته میشود که ملزم به داشتن نمره پلاک در پشت موتور است.
موتور گازی کلاس ۲ برای حداکثر سرعت ۲۵ کیلومتر در ساعت طراحی و ساخته میشود که مجاز به داشتن حداکثر قدرت موتور ۱ کیلوواتی است.

تراکتور

تراکتور وسیله نقلیه ای است که برای متصل کردن یدک ها و ادوات دیگر با حداکثر سرعت مجاز ۴۰ کیلومتر در ساعت طراحی و ساخته شده است و بنابر محل استفاده به دو دسته:
a (تراکتورهای مجاز به عبور و مرور در ترافیک جاده)
b (تراکتورهای مجاز به استفاده در کشاورزی)
تقسیم میشود.

وسائل نقلیه کاری و تخصصی

همانطور که از نام این وسائل نقلیه پیداست، آنها برای انجام کاری خاص مانند عملیات راه سازی و یا جابجایی و حمل نقل بار در مسافت های کوتاه ساخته شده و در دو کلاس دسته بندی میشوند:

کلاس یک که برای حداکثر سرعت  ۳۰ کیلومتر در ساعت طراحی شده ولی رانندگی با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت با آنها مجاز نمیباشد.

کلاس دو که جداکثر سرعت مجاز رانندگی با آنها ۳۰ کیلومتر در ساعت است.

وسائل نقلیه موتوری آفرود

وسائل نقلیه موتوری آفرود برای استفاده افراد و یا جابجایی بار ساخته شده است و به دوسته تقسیم میشود.
آفرود تریلر دار
آفرود اسکوتر

آفرود های تریلر داری که وزن آماده خدمت آنها بیشتر از ۴۵۰ کیلوگرم است، خود به دو دسته تقسیم میشوند:
سبک (با حداکثر وزن آماده به خدمت ۲تن)
سنگین ( با وزن آماده به خدمت بیش از ۲تن)

آفرود های اسکوتری که دارای وزن آماده به خدمت حداکثر ۴۵۰ کیلوگرم هستند خود به دو دسته تقسیم میشوند:
اسکوتر برف رو
اسکوتر چرخ دار

تریلرها

 تریلر برای اتصال به یک وسیله نقلیه موتوری بجز موتور گازی کلاس II و برای استفاده افراد و یا حمل و نقل بار و یا جابجایی ادوات و یا اتصال برای حرکت دادن وسائل نقلیه دیگر طراحی و ساخته شده است  که به پنج دسته تقسیم میشوند:

تریلرهای واگن دار
تریلر های سورتمه دار
تریلرهای آفرود
تریلرهای سبک (حداکثر وزن کل ۷۵۰ کیلوگرم)*
تریلرهای سنگین ( با وزن کل بیش از ۷۵۰ کیلوگرم)

* اگر وزن کل تریلر سبک بیش از ۷۵۰ کیلوگرم باشد،  در صورتیکه مجموع وزن کل تریلر و وسیله نقلیه ای که به آن متصل است از ۳۵۰۰ کیلوگرم تجاوز نکند. کماکان سبک محسوب میشود.

تریلرهای آفرود خود به دو دسته تقسیم میشوند:

سبک (حداکثر وزن آماده به خدمت ۲تن)
سنگین (با وزن آماده به خدمت بیشتر از ۲تن)

یدک ها

یدک ها وسائل نقلیه غیر موتوری میباشند که برای اتصال به خودرها و یا تراکتورها و و یا وسائل نقلیه موتوری آفرود و یا وسائل نقلیه کاری و تخصصی ساخته شده و جزو تریلرها محسوب نمی شوند.

این وسایل نقلیه همیشه می بایست مجهز به تابلو مثلثی کندرو باشند و حداکثر سرعت مجاز آنها ۳۰ کیلومتر در ساعت است.
یک یدک قایق بر و یا یک کاروان بدون کمک فنر جزو  این دسته محسوب میشوند.

دوچرخه

دوچرخه وسیله ای نقلیه است که توسط پدال و یا زنجیر حرکت میکند و جزو اسباب بازهای محسوب نمیشود و در انواع زیر موحود است:

دوچرخه معمول که دارای پدال و یا زنجیر است و حداکثر سرعت مجاز استفاده از آن ۲۵ کیلومتر در ساعت است.
دوچرخه برقی که دارای پدال و یا زنجیر است و حداکثر سرعت مجاز استفاده از آن ۲۵ کیلومتر در ساعت است و قدرت موتور برقی آنها بیش ۲۵۰ وات نباشد.
سه جرخه یا چهار چرخه های برقی مخصوص افرادی با ناتوانی های جسمی که مخصوص استفاده فقط یک نفر است و حداکثر سرعت مجاز آنها نباید از ۲۰ کیلومتر تجاوز نماید.

گواهینامه پایه B

با دریافت گواهینامه پایه B مجاز به رانندگی با وسائل نقلیه زیر هستید:


کامیون سبک با وزن کل حداکثر ۳۵۰۰ کیلوگرم 
کامیون سبک با وزن کل ۳۵۰۰ کیلوگرم- رانندگی در سوئد

کامیون سبک با وزن کل ۳۵۰۰ کیلوگرم -رانندگی در سوئد


تریلر سبک با وزن کل ۷۵۰ کیلوگرم و یا مجموع خودرویی که به آن متصل است همراه با وزن خود از ۳۵۰۰ کیلوگرم تجاوز نکند.

تریلر سبک با حداکثر وزن کل ۷۵۰ کیلوگرم - رانندگی در سوئد


کاروان قابل اتصال به خودروی شخصی که وزن کل مجموع این وسائل نقلیه از ۳۵۰۰ کیلوگرم تجاوز نکند.

کاروان قابل اتصال به خودروی شخصی که وزن کل مجموع این وسائل نقلیه از ۳۵۰۰ کیلوگرم تجاوز نکند-رانندگی در سوئد

کمپر خودروهای شحصی کلاس ۲ با حداکثر وزن کل ۳۵۰۰ کیلوگرم که دارای امکانات خواب و پخت و پز و سرویس بهداشتی هستند.

کمپر خودورهای شخصی کلاس ۲ که دارای امکانات خوابیدن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی هستند.


تراکتور A که امکان رانندگی با در جاده های عمومی امکان پذیر است و یا تراکتور B که برای استفاده در زمین های کشاورزی امکان پذیر است.

تراکتور A که امکان رانندگی با در جاده های عمومی امکان پذیر است و یا تراکتور B که برای استفاده در زمین های کشاورزی امکان پذیر است- رانندگی در سوئد


وسائل نقلیه کاری و تخصصی که شامل لدر و بیل میکانیگی و غیره نیز میشود.

خودروهای تخصصی و کاری- رانندگی در سوئد


وسائل نقلیه آفرود که خودروهای زمین های گلف نیز از این دسته می باشند.

وسائل نقلیه آفرود که خودروهای زمین های گلف نیز از این دسته می باشند- رانندگی در سوئدموتور سیکلت های سبک یا سنگینی که دارای سه چرخ و یا بیشتر از دوچرخ هستند.

موتور سیکلت های سبک یا سنگینی که دارای سه چرخ و یا بیشتر از دوچرخ هستند- رانندگی در سوئد


موتور سیکلت های چهار چرخ

موتور سیکلت چهار چرخ


موتور گازی های کلاس یک و دو

موتور گازی کلاس یک و دو - رانندگی در سوئد


خودروهای کندرو

خودروهای کند رو - رانندگی در سوئد