۲-واژه های کلیدی و قوانین پایه

 

واژه های کلیدی و آگاهی از قوانین پایه رانندگی در سوئد از مهمترین و اصولی ترین  مطالب رانندگی است . با دانستن این واژه و آشنایی با آنها علاوه بر درک بهتر سر فصلها هنگام مطالعه کتاب آئین نامه، ارتباط شما با بازرس آزمایش هنگام نیز آسان تر می شود. با درک دستورات او دچار استرس کمتری میشوید و تمرکز بیشتری موفق به قبولی در آزمون رانندگی میشوید.

آیا میدانید که تقاطع چیست ؟
آیا با واژه هایی مانند کنترل نقطه کور و یا با واژه هایی مانند خط ممتد، خط منقطع و  لاین افزایش سرعت و یا جاده های ۱+۲ آشنا هستید؟
قوانین پایه چهارگانه ترافیک کدامند؟
رانندگی تدافعی چکونه است؟
تنظیم سرعت با شرایط جاده چگونه است؟
آیا تعریف جاده را میدانید و درک درستی از تقسیم بندی آنها مانند لاین، باند یا سواره رو و حاشیه جاده دارید؟
از وسائل نقلیه و تعداد دسته بندی آنها در کشور سوئد چقدر مطلع هستید؟
کوری سرعت ، دید تونلی، دید جانبی ، سبقت عبوری و تماس چشمی و بسیاری از واژه های دیگر همگی عباراتی هستند که دانستن آنها برای تمامی متقاضیان گواهینامه رانندگی در سوئد از ملزومات دانش ترافیکی است.

دانش و شناخت از انسان و اخلاق و رفتار رانندگان در سنین متقاوت و آگاهی از ریسک و خطرات و پیش بینی و جلوگیری به موقع از وقوع خطرات و عواقب تردد از قوانین رانندگی و همجنین تاثیر نوع رانندگی و آشنایی با تحهیزات خودروها و چگونگی  استفاده از وسائل نقلیه متقاوت و تجهیزات آنها و اثر آنها بر محیط زیست همگی از جمله موارد مهم هنگام رانندگی است.

اگر با این واژه ها و عباراتی از این دسته آشنایی ندارید، نگران نباشید. با اندگی تامل و شکیبایی و با دقت در مطالعه این کتاب با بسیاری از این واژه ها آشنا میشوید.

1 فکر در مورد “ ۲-واژه های کلیدی و قوانین پایه

  1. Azra Pazaj گفت:

    خيلى خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید