تابلوها و خط کشی های جاده ای

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
SEK29

تابلوها و خط کشی های جاده ای یکی از مهمترین بخشهای قوانین و مفررات کشود سوئد است و آگاهی و پیروی از آنها بر عهده تمامی رانندگان وسائل نقلیه مییاشد.
برای دریافت گواهینامه رانندگی پایه B دانستن بیش از ۹۵ درصد از این تابلوها و خط کشی های جاده ای الزامیست.

تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی های جاده ای، توسط دولت تصویب میشود و اداره حمل ونقل و ترابری در سوئد مقررات مورد نیاز برای اجرلی این مصوبه را صادر می کند.

تمامی این تابلوها و خط کشی های جاده ای و علامتهای پلیس و … به ترتیب دسته بندی های زیر در قالب درس ها و موضوع ها با ترجمه پارسی در این دوره گردآوری شده اند.
با مطالعه دقیق آنها را به خاطر پسپارید و مراحل پیشرفت خود را دنبال کنید.

۱- تابلوهای اخطاری
۲- تابلوهای رعایت حق تقدم
۳- تابلوهای بازدارنده
۴- تابلوهای انتظامی
۵- تابلوهای دستوری
۶- تابلوهای نشان دهنده مسیر
۷- تابلوهای نشان دهنده مسیر برای عابرین و دوچرخه سواران
۸- تابلوی راهنمای مسیر همراه با اطلاعات در مورد امکانات خدماتی دسته اول
۹- تابلوی راهنمای مسیر همراه با اطلاعات در مورد امکانات خدماتی دسته دوم
۱۰- تابلوی راهنمای مسیر همراه با جاذبه های توریستی
۱۱- تابلوهای اخباری
۱۲- نمادها
۱۳- خط و لاین‌
۱۴- تابلوهای مکمل
۱۵- علائم دستورالعمل در شرایط مختلف و خاص
۱۶- فرمان و علامت های پلیس چگونه است؟
١٧- نشان نگهبان جاده ای و فرمان و علامت های آنها

کتاب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی های جاده ای تا تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ بدون پرداخت هیچ هزینه ای در دسترس تمامی کاربران ثبت نام شده در سایت ما قرار خواهد داشت.

پس اگر هنوز حساب کاربری ندارید، میتوانید آنرا کاملاً رایگان ایجاد کرده و بمدت ۳۶۵ روز بعد از تاریخ فوق از بدون پرداخت هیچ هزینه ای این کتاب را مطالعه نمائید.

این کتاب با ایجاد آزمون های مخصوص به تابلوهای راهنمایی و رانندگی بروزرسانی میشود.

 

محتوای دوره

بازکردن همه
۱- تابلوهای اخطاری 1 موضوع
مشاهده پیشرفت درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
۵- تابلوهای دستوری 1 موضوع
مشاهده پیشرفت درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
١٢- نمادها 1 موضوع
مشاهده پیشرفت درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
١٣- خط و لاین‌ها 1 موضوع
مشاهده پیشرفت درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
١٤- تابلوهای مکمل 1 موضوع
مشاهده پیشرفت درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله