آزمون های آئین نامه رانندگی در سوئد

به دوره آزمون های تمرینی آیین نامه رانندگی پایه B در کشور سوئد خوش آمدید.

آنچه باید درباره آزمون آیین نامه رانندگی و چگونگی برگزاری و مقررات آن در سوئد را بدانید، در این دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت.